Show simple item record

dc.contributor.authorИлиев, Никола
dc.date.accessioned2017-07-26T17:15:40Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:15:46Z
dc.date.available2017-07-26T17:15:40Z
dc.date.available2017-07-26T17:15:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3278
dc.description.abstractРегресионната връзка често е изправена пред редица проблеми, сред които липса на статистическа значимост, наличие на висока статистическа грешка и неувереност в резултатите. Преодоляването на въпросните става чрез усложняване на модела или направата на тежки допускания, всяко от които огра- ничава свободата на действие. Не такава е ситуацията при наличието на екст- ремни стойности, тъй като същите не позволяват усложняване на модела или направата на допускания. Те изискват използването на алтернативна методология, каквато е уинсоризацията. Разработена за нуждите на предварителния анализ на данните, уинсоризацията е приложима и при извеждане на регресионната връзка. Независимо от същото, уинсоризацията се характеризира с ключов недостатък – използването ѝ върху данни, за които се приема, че са неусловни, макар същите да се включват в регресионна връзка. Необходим се оказва модел, изразяващ рег- ресионната връзка, отчитайки наличието на екстремуми и преодолявайки същите, в случая чрез фиктивни променливи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;1
dc.subjectрегион на доверителностbg_BG
dc.subjectанализ на основните компо­нентиbg_BG
dc.subjectайген-стойностиbg_BG
dc.subjectайген-векториbg_BG
dc.subjectуравнение на елипсоидbg_BG
dc.titleПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record