Show simple item record

dc.contributor.authorКолев, Николай
dc.date.accessioned2017-07-26T17:15:52Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:15:57Z
dc.date.available2017-07-26T17:15:52Z
dc.date.available2017-07-26T17:15:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3280
dc.description.abstractОбект на студията са благородните метали. Предметът на разработката е фокусиран върху инвестиционните характеристики на благородните метали, тяхната пазарна динамика и тенденции. Изследователската теза се формулира, както следва: Инвестициите в благородни метали са възможност за постигане на възвръщаемост на база устойчиви възходящи борсови тенденции при отчитане на пазарната динамика и корелационните коефициенти на ценови котировки на златото, среброто, платината и паладия. Целта на разработката е да се изследват възможностите за отчитане на позитивна инвестиционна възвръщаемост от операции с благородни метали на база оценка на борсовите тенденции при отчитане на пазарната динамика и корелационните коефициенти на ценови котировки на златото, среброто, платината и паладия.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;3
dc.subjectблагородни металиbg_BG
dc.subjectмонетарно златоbg_BG
dc.subjectсреброbg_BG
dc.subjectплатинаbg_BG
dc.subjectпаладийbg_BG
dc.titleИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ – ПАЗАРНА ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record