Show simple item record

dc.contributor.authorНиколаев, Даниел
dc.date.accessioned2017-07-26T17:15:58Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:03Z
dc.date.available2017-07-26T17:15:58Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3281
dc.description.abstractВ настоящата разработка са тествани на факторите, влияещи върху лихвени измерители на кредитния портфейл и е оценена на връзката им към подбраната група фактори, към които се очаква, зависимостите да са значими. Оценката на връзката се извършва както във времева серия, така и между членките на ЕС, а целта е извличане на локални за страните – членки константи (пресечки) при прилагане на кръстосан факторен модел и използване на панелни данни. Получените локални алфа коефициенти разбиват получения модел на генерализиран случай за страна – членка и константна специфика на отделната страна – членка, които са използваеми за сравнителна характеристика. Представени са основните зависимости в доходността на кредитния портфейл.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;4
dc.subjectлихвен процентbg_BG
dc.subjectлихвен спредbg_BG
dc.subjectлихвен маржbg_BG
dc.subjectпроменливи чучела (dummy variables)bg_BG
dc.subjectкръстосана регресияbg_BG
dc.titleДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record