Show simple item record

dc.contributor.authorАлександрова, Александрина
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:04Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:09Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:04Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3282
dc.description.abstractУстановяването на оптимално равнище на данъчните ставки, което да обезпечи изпълнението на поставените в определен период макроикономически задачи, е основен приоритет в провежданата на национално и европейско равнище данъчна политика. Изпълнението на тези задачи е неразривно свързано с основната функция на националната данъчна система – обезпечаването на приходната част на държавния бюджет, което от своя страна се постига посредством данъчните приходи. В качеството си на съществени бюджетни приходоизточници както за националните, така и за европейската фискални системи, както и с оглед протичащия в рамките на ЕС процес на данъчна хармонизация, личният подоходен данък и корпоративният подоходен данък пораждат необходимост от задълбочено проучване и анализ на спецификата в регламентацията им и размера на приложимите в европейските страни данъчни ставки.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;5
dc.subjectпряко подоходно облаганеbg_BG
dc.subjectевропейска данъчна политикаbg_BG
dc.titleДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record