Show simple item record

dc.contributor.authorПетрова, Вера
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:15Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:20Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:15Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3284
dc.description.abstractФинансовите резултати са един от основните обекти на счетоводството и предмет на задълбочени теоретични изследвания от науката по света. В настоящата разработка вниманието е насочено към изясняване на понятията, свързани с тяхното измерване, отчитане и представяне. Направен е опит за формулиране на основните теории за същността, характера и природата на дохода. Анализирана е връзката му с капитала, която има ключово значение за разбиране на финансовата концепция за неговото поддържане.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;7
dc.subjectдоходbg_BG
dc.subjectпечалбаbg_BG
dc.subjectфинансов резултатbg_BG
dc.subjectкапиталbg_BG
dc.subjectХиксиански доходbg_BG
dc.subjectконцепции за доходbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ДОХОДА В СЪВРЕМЕННОТО СЧЕТОВОДСТВОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record