Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Ради
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:21Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:26Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:21Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3285
dc.description.abstractНастоящата разработка представлява интерпретация на счетоводния анализ като методика за рационално управление на определен стопански субект посредством наличната информация от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Актуалността на научното изследване може да се обоснове с наложените ограничения при прилагането на технологията за анализ на счетоводни данни в публичния сектор. Обстоятелствата, които налагат последното твърдение, са пряко свързани с методологията на отчетността в бюджетните организации. Научноизследователската цел на разработката е: да се очертаят адекватни практико-приложни възможности за използване на счетоводния анализ при управлението на средствата от Европейския съюз в организациите от публичния сектор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;8
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.subjectсчетоводен анализbg_BG
dc.subjectинструментариумbg_BG
dc.subjectсчетоводна информацияbg_BG
dc.subjectсредства от Европейския съюзbg_BG
dc.titleМЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record