Show simple item record

dc.contributor.authorВасилева, Стелиана
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:27Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:32Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:27Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3286
dc.description.abstractРедица учени правят разлика между понятията „стойност на бранда“ и „ценност на бранда“, но съществуват и такива (Simon & Sullivan, 1993, p. 29; Krishnan, 1996, p. 390; Rust, Lemon, & Zeithaml, p. 118.), които не правят това разграничение. Според тях има разлика единствено между перспективи, независимо дали от гледна точка на потребителя или компанията, както и между маркетингова или финансова/счетоводна гледна точка. Освен липсата на теорети- чен консенсус съществува и разминаване в използваната терминология за стойност и ценност на бранда. Целта на разработката е, чрез контент анализ да до- каже, че различните перспективи за ценността на бранда не са несъвместими, а по-скоро представляват различни гледни точки, описващи идеята за стойността на бранда.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;9
dc.subjectценност на брандаbg_BG
dc.subjectстойност на брандаbg_BG
dc.subjectсила на брандаbg_BG
dc.subjectперспективи за бранд ценносттаbg_BG
dc.subjectизмерения на бранд ценносттаbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ЦЕННОСТТА НА БРАНДАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record