Show simple item record

dc.contributor.authorПенков, Орлин
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:44Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:16:50Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:44Z
dc.date.available2017-07-26T17:16:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3289
dc.description.abstractЕволюирайки в своето развитие и използвайки своята креативност при осъществяване на целите си, свързани с устойчивата си интернационализация, фирмите откриват и прилагат различни форми на сътрудничество, които допринасят за оптимизиране на разходите им за производство и спомагат за по- конкурентното им позициониране на международната икономическа сцена. Настоящата разработка разглежда именно същността и формите на международното производствено коопериране, в т.ч. съвместно производство при пълна свобода на партньорите, преработка на чужди ресурси, международно субконтракторство, аутсорсинг, лицензиране, франчайзинг, „Joint-Venture”, консор- циум и др. Отделя се специално внимание на конкретните ключови предимства за партньорите, характерни за всяка от разгледаните форми.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries12;12
dc.subjectмеждународно производствено коопериранеbg_BG
dc.subjectформи на международно производствено коопериранеbg_BG
dc.subjectключови предимстваbg_BG
dc.titleКЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record