Show simple item record

dc.contributor.authorМладенова, Мария
dc.date.accessioned2017-07-26T17:18:43Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:18:48Z
dc.date.available2017-07-26T17:18:43Z
dc.date.available2017-07-26T17:18:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3293
dc.description.abstractИнвестиционните посредници в България осъществяват дейността си в условията на непълноценно развит пазар (недостатъчно инвеститори и малък брой публични дружества). При определяне на актуалното им състояние трябва да се анализират различни страни от тяхната същност и е необходимо провеждане на по-задълбочен анализ на финансовото им състояние. Целта на този анализ е установяване на налични проблеми и очертаване на перспективите, които стоят пред инвестиционните посредници в България. Финансовите показатели разкриват състоянието, в което се намират. Установяването на финансовата стабилност и вероятността от настъпване на банкрут може да се определи като превантивна мярка за избягване на негативните последици.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;3
dc.subjectинвестиционен посредникbg_BG
dc.subjectфинансово състояниеbg_BG
dc.subjectбанкрутbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕБАНКОВИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record