Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Галя
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:00Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:05Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:00Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3296
dc.description.abstractНастоящата разработка се ангажира с изследване ролята на бенефициентите в България при усвояване на европейското финансиране през първия планов период от членството на страната в Европейския съюз (ЕС). Актуалността на изследването се предопределя от ключовото им значение, като преки участници в приложението на европейските финансови средства, предоставени по оперативните програми (ОП) и важността им за икономическото развитие на нашата страна. Ето защо е необходимо да се извърши оценка на цялостния напредък по отношение физическото и финансово изпълнение на програмите, основна роля за който имат самите бенефициенти. Във връзка с това оценката на ефективността на европейските средства в България е необходима, от една страна, за да допри-несе за по-качественото управление през настоящия програмен период, а от друга, за да даде ценна информация и насоки на бенефициентите на тези средства.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;6
dc.subjectевропейско финансиранеbg_BG
dc.subjectоперативни програмиbg_BG
dc.subjectбенефициентиbg_BG
dc.titleБЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record