Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Гергана
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:06Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:11Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:06Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3297
dc.description.abstractОбществените поръчки в момента са един от основните инструменти за преразпределяне на значителна част от брутния вътрешен продукт чрез бюджетите поради тази причина е необходимо, държавата да управлява ефективно и прозрачно разходването на публичните средства. Обект на изследване в настоящата статия са обществените поръчки в българските общини. Предметът фокусира вниманието върху корупционните нарушения в процеса на организация и осъществяване на обществените поръчки в българските общини. Основната изследователска цел е да се установят, систематизират и класифицират корупционните практики при организацията и осъществяването на обществени поръчки със заявител български общини, водещи до за-купуването на стоки и услуги, предлагани от частния сектор. Очакваният резултат е чрез „осветляване” на тези нарушения да се създаде среда за тяхната превенция и избягване на вредните последствия за публичния сектор и вчастност за общините. Вторичният резултат е по-ефективното управление на средствата в общинските бюджети. Конкретните задачи, които се поставят, са: описване на грешките и нарушенията в процеса на възлaгане на една обществена поръчка; разкриване на корупционните възможности на всеки етап от осъществяването на една обществена поръчка и начините за справяне с корупцията при обществените поръчки на общинско ниво. Използваният метод за постигане на поставените задачи е чрез разглеждане и обобщаване на публикации, свързани с контрола, осъществяван върху обществените поръчки и борбата с корупцията при тях, без гаранции за изчерпателност. Актуалността на темата се определя от факта, че борбата с корупцията продължава да е едно от основните предизвикателства пред развитието на пазарната икономика в България, а предприетите досега мерки се оказват недостатъчно ефективни, за да се справят с нея.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;7
dc.subjectобществени поръчкиbg_BG
dc.subjectнарушения при обществените поръчкиbg_BG
dc.subjectкорупция при обществените поръчкиbg_BG
dc.title104 КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record