Show simple item record

dc.contributor.authorПетев, Бойко
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:23Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:28Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:23Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3300
dc.description.abstractИзследването разглежда необходимостта от подобряване на събираемостта на данъчните приходи от облагане с ДДС в контекста на хармонизирането на данъчната политика в рамките на ЕС. Голямото несъответствие в приходите от ДДС за страните–членки на ЕС показва, че са необходими още реформи в системата на този данък с цел намаляване на измамите и грешките при отчитането. Тясното сътрудничество и обменът на информация между приходните администрации на отделните държави ще направи по-ефективна борбата с нарушенията на данъчната правна уредба за облагане с ДДС и тези, които целят избягване на данъчно облагане да не могат да се възползват от несъответствията и пропуските на националното данъчно законодателство.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;10
dc.subjectданъчно облаганеbg_BG
dc.subjectДДСbg_BG
dc.subjectданъчно законодателствоbg_BG
dc.subjectЕС и данъчни измамиbg_BG
dc.titleХАРМОНИЗИРАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ С ДДС В ЕС КАТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record