Show simple item record

dc.contributor.authorГущеров, Никола
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:29Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:34Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:29Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3301
dc.description.abstractОсновните консуматори на електроенергия в България са стопанските субекти. Изследването на тяхното потребление би дало отговор на въпроса, дали страната се нуждае от изграждане на допълнителни производствени мощности. Във връзка с това целта на настоящата статия е да изведе прецизна функция на съвкупното търсене на електроенергия от стопанските субекти в страната, с помощта на която да се направят бъдещи прогнози за потреблението. Определени са основните фактори, влияещи върху търсенето на ел. енергия, а именно БВП, цената на електроенергията и електроенергийната интензивност (ЕИ) на икономиката. Коефициентите на еластичност на търсенето спрямо изследваните променливи показват, че с най-силно въздействие е факторът БВП, следван от ЕИ, а най-слабо влияние оказва цената на ел. енергията. Изведената крайна прогноза за 2021 г. има стойност, близка до тази от 2015 г. В основна степен това се дължи на противоположното действие на разглежданите фактори.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;11
dc.subjectтърсене на електроенергияbg_BG
dc.subjectстопански секторbg_BG
dc.subjectеластичност на търсенеbg_BG
dc.titleПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 2021 Г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record