Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Тодор
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:35Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:40Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:35Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3302
dc.description.abstractМеждународната търговия е сложна и комплексна дейност, имаща редица допирни точки с останалите дейности от социално-икономическия живот на обществото. Отварянето на икономиката е многопластов и многообразен процес. Той е с различни измерения – икономическо, социално, политическо, правно, културно, екологично и пр. Свободната външна търговия е допълнителен източник на растеж и изгоди за развитите държави, а за по-слабо развитите е възможност за извличане на ползи и догонващо развитие. Българската икономика е органически свързана, функционира и се развива под влияние на три паралелно протичащи процеса. Това са проявите на глобализацията с либерализирането и отварянето на стопанството, европейската интеграция в рамките на ЕС и развити-ето, динамиката и състоянието на вътрешния икономически живот на обществото.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;12
dc.subjectмеждународна търговияbg_BG
dc.subjectлиберализиране на икономи-катаbg_BG
dc.subjectотворена икономикаbg_BG
dc.titleОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА – ВЪНШЕН ИМПУЛС И/ИЛИ ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record