Show simple item record

dc.contributor.authorМиланова, Петя
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:46Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:51Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:46Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3304
dc.description.abstractИкономическото развитие на обществото съществено промени домакинското потребление, неговото съдържание, значение и роля. До неотдавна определението за потребление беше ограничено до процес на задоволяване на човешките потребности, което днес вече не е достатъчно. Съвременната интерпретация на домакинското потребление се разглежда в няколко направления: първо, съвкупност от социални и икономически отношения по повод удовлетворяването на човешките потребности; второ, кръгооборот на доходите и разходите на домакинствата; трето, елемент на съвкупното търсене, обемът на който предопределя темпа на икономическия растеж; четвърто, източник на възпроизводството на човешкия капитал като основен фактор на развитието; пето, количествена и качествена характеристика на равнището и качеството на живот.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;14
dc.subjectдомакинско потреблениеbg_BG
dc.subjectпотребностиbg_BG
dc.subjectикономическо развитиеbg_BG
dc.titleМЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record