Show simple item record

dc.contributor.authorСтоева, Василена
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:52Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:19:57Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:52Z
dc.date.available2017-07-26T17:19:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3305
dc.description.abstractБрутният премиен приход на застрахователните дружества формира част от брутния вътрешен продукт. Прегледът на застрахователния пазар в България показва доминиращата роля на общото застраховане, тъй като делът му превишава значително този на застраховането ,,Живот‘‘. Европейският застрахователен пазар от своя страна се характеризира с водещо значение на живото-застраховането спрямо общото застраховане. Положителна тенденция в развити-ето на застрахователния пазар е изпреварващата динамика на брутния премиен приход спрямо брутния вътрешен продукт. През анализирания период показателите „застрахователно проникване” и „застрахователна плътност” бележат непрекъснат растеж и показват значителния потенциал на застрахователния сектор в България и неговата значимост за икономиката ни. Въпреки тези тенденции застрахователната индустрия в нашата страна чувствително изостава от нивата, характерни за повечето европейски държави.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;15
dc.subjectбрутен премиен приходbg_BG
dc.subjectзастрахователно проникванеbg_BG
dc.subjectзастрахователна плътностbg_BG
dc.titleМЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record