Show simple item record

dc.contributor.authorИлийкова, Йорданка
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:32Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:37Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:32Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3312
dc.description.abstractВ голяма степен счетоводното отчитане на предоставяните услуги в страната се предопределя от разпоредбите на данъчното законодателство и някои от постановките на международните или националните счетоводни стандарти. Това, което различава счетоводния процес в туристическите предприятия от този в останалите бизнес единици, е необходимостта от едновременно прилагане на изискванията на специализираното законодателство за туристическия бранш. Цел на настоящата разработка е да се очертаят възможностите за оптимизиране счетоводното отчитане на хотелиерската дейност в контекста на данъчното ѝ облагане. Задачи на изследването са: да се разкрият и да се анализират особеностите, свързани с отчитането на туристическите услуги, предоставени от предприятието – хотелиер. Главната теза се потвърждава от резултата, а именно, че рамката за подобряване технологията на счетоводната система в туристическия хотел се намира в причинно-следствена зависимост от нормативно регламентирания обсег за изграждане на индивидуалната счетоводна политика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;22
dc.subjectтуристически услугиbg_BG
dc.subjectхотелиерbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ В КОНТЕКСТА НА ОБЛАГАНЕТО Ѝ С ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record