Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянов, Марий
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:38Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:43Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:38Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3313
dc.description.abstractРазчетните отношения в товарното автотранспортно предприятие се формират още от момента на неговото учредяване. Голям обем разчетни операции се реализират при неговото функциониране. Разчети възникват и при обявяването на автотранспортното предприятие с товарна дейност в ликвидация и несъстоятелност. Основни форми на проявление на разчетите са вземанията и задълженията. Навременното уреждане на вземанията от клиенти е от особена важност за автотранспортното предприятие, извършващо товарна дейност, тъй като са едни от основните източници на финансови средства за предприятието. Настоящото изследване е насочено към разработване на примерни подходи за разграничаването на неплатежоспособните от платежоспособните контрагенти и адаптиране на съществуващите модели за счетоводно отчитане на трудносъбираемите вземания към специфичните особености на товарната автотранспортна дейност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;23
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectтоварни автотранспортни предприятияbg_BG
dc.subjectразчетиbg_BG
dc.subjectкласификацииbg_BG
dc.subjectвземания от клиентиbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record