Show simple item record

dc.contributor.authorГутева, Петя
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:44Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:49Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:44Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3314
dc.description.abstractНастоящата разработка има за цел да представи насоки за счетоводен анализ на разходите за бюджетна дейност, прилагайки инструментариум от методи, техники и показатели към емпирични данни. За постигането ѝ се решават следните задачи: изяснява се същността и се представят насоки за осъществяване на счетоводния анализ на разходите за бюджетна дейност; извършва се анализ на база счетоводната информация за разходите за бюджетна дейност в бюджетните организации от системата на МОН; в резултат на анализа се представят изводи и се установяват тенденции. Защитава се тезата, че анализът на база счетоводна информация за разходите за бюджетна дейност е от особено значение за законосъобразното и ефективното използване на бюджетните средства. В резултат на извършения счетоводен анализ се установяват тенденциите в развитието на разходите за бюджетна дейност в изследваните бюджетни организации за периода 2013–2015 г. и се идентифицират области за подобряване на финансовото състояние на бюджетните организации.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;24
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.subjectсчетоводен анализbg_BG
dc.subjectразходиbg_BG
dc.subjectбюджетна дейностbg_BG
dc.titleНАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА МОН1)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record