Show simple item record

dc.contributor.authorМихайлова, Мариета
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:50Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:55Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:50Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3315
dc.description.abstractСтатията е посветена на собствения капитал във финансовите от-чети на нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да се разкрие как се представя информацията за капитала във финансовите отчети на предприятието и да се определят изискванията, на които трябва да отговаря информацията. За постигане на целите на изследването следва да се решат няколко за-дачи, които се отнасят до: изясняване на качествените характеристики, на които трябва да отговаря информацията, представяна във финансовите отчети на предприятието; конкретните изисквания за представяне на капитала в съставните части на финансовите отчети; и връзката между тях. Финансовите отчети се съставят периодично от всяко предприятие. Въз основа на информацията, която се съдържа в тях, потребителите придобиват представа за неговото финансово състояние, финансовите резултати и изменени-ята във финансовото му състояние. Тя служи за вземане на стопански решения от страна на ползвателите на финансова информация – закупуване, продажба или държане на капиталови и дългови инструменти, както и представяне и погасяване на заеми и други форми на кредит.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;25
dc.subjectфинансово състояниеbg_BG
dc.subjectкапиталbg_BG
dc.subjectсобствен капиталbg_BG
dc.subjectотчет за собствения капиталbg_BG
dc.titleСОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record