Show simple item record

dc.contributor.authorСъбев, Иван
dc.date.accessioned2017-07-26T17:20:56Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:01Z
dc.date.available2017-07-26T17:20:56Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3316
dc.description.abstractПриходите са основен обект на счетоводно отчитане в предприятието. Те са стойностен показател с обобщаващо значение за осъществяването на икономическата дейност и практически измерват финансовото състояние и стабилност на предприятията. Съвременните икономически условия определят необходимостта от оптимизиране, подобряване и ефективно управление на отчетния процес на изследваните обекти. Научната разработка изследва модела за счетоводната политика за признаване, оценяване и отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия и възможностите за неговото практическо апробиране.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;26
dc.subjectсчетоводна политикаbg_BG
dc.subjectприходиbg_BG
dc.subjectпризнаванеbg_BG
dc.subjectоценяванеbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.titleМОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record