Show simple item record

dc.contributor.authorХаладжов, Венцислав
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:07Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:13Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:07Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3318
dc.description.abstractС оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането за изключителната роля и важност на високо ефективно митническо разследване. Факт е, че престъпленията и нарушенията против митническия режим, с които е призвано да се бори митническото разследване, са с извънредно високата степен на обществена опасност. Те засягат не само икономическата и социална безопасност на България и нейните граждани, но и безопасността на Европейския съюз като цяло, както и международните икономически взаимоотношения. В този контекст се изследва състоянието на митническото разследване както в рамките на ЕС, така и у нас, очертава се технологията на приложението му, извеждат се някои от проблемните му зони и се търсят резерви за повишаване на ефективността му.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;28
dc.subjectмитницаbg_BG
dc.subjectконтролbg_BG
dc.subjectразследванеbg_BG
dc.subjectанализ на рискаbg_BG
dc.subjectразузнаванеbg_BG
dc.titleМИТНИЧЕСКОТО РАЗСЛЕДВАНЕ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record