Show simple item record

dc.contributor.authorГатева, Цветозария
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:14Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:18Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:14Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3319
dc.description.abstractУправлението на обществото, икономиката и социалната сфера се базира на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребностите от надеждна, навременна и сравнима статистическа информация, статистическата институция извършва редица промени както в методологиите на изследванията, така и в организационната си структура. Статията има за цел да представи развитието на статистическата институция от създаването й през 1880 г. до настоящия момент. Акцентира се върху основните проблеми и предизвикателства пред държавния статистически орган през различните периоди, измененията в неговата подчиненост, значимостта на извършваните промени в структурно и организационно отношение и постигнатите резултати.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;29
dc.subjectстатистическа институцияbg_BG
dc.subjectстатистическа системаbg_BG
dc.subjectНационален статистически институтbg_BG
dc.subjectорганизационна структураbg_BG
dc.subjectреорганизацияbg_BG
dc.subjectресурсно осигуряванеbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record