Show simple item record

dc.contributor.authorЕкимов, Александър
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:31Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:35Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:31Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3322
dc.description.abstractВ зависимост от пазара, на който работят, стопанските организации срещат трудност да се отнасят таргетирания сегмент потребители към оперативно значими характеристики на предлагането. Създава се вътрешно организационен натиск за използване на априори сегментационен подход, базиран на тези значими характеристики на предлагането. Настоящата статия разглежда възможността, тези проблеми от прилагането на постериори сегментиране да се преодолеят чрез използване на сегментационни показатели, описващи реализираните на пазара стоки и услуги, както и на подход за интегриране на тези показатели към вече съществуваща сегментация на база характеристики на потребителското поведение. Маркетинговите изследвания върху реализираните на пазара продукти като индустриалните панели са потенциален източник на данни за обезпечаване на такива подходи на сегментиране.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;32
dc.subjectсегментацияbg_BG
dc.subjectиндустриален панелbg_BG
dc.subjectпостериори сегментацияbg_BG
dc.titleСЕГМЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С ДАННИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ПАНЕЛИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record