Show simple item record

dc.contributor.authorКилиджийска, Нели
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:47Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:52Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:47Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3325
dc.description.abstractВ статията са изяснени някои същностни аспекти и основни характеристики, свързани с иновативното поведение на персонала в предприятието. Направена е обвръзка и са дефинирани възможности за изграждане на иновативно поведение на персонала като предпоставка за подобряване на резултатите от дейността му.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;35
dc.subjectпредприятиеbg_BG
dc.subjectиновативно поведение на персоналаbg_BG
dc.subjectтрудово представянеbg_BG
dc.subjectиновационен потенциалbg_BG
dc.titleИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record