Show simple item record

dc.contributor.authorПетков, Михаил
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:52Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:58Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:52Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3326
dc.description.abstractАктуалността на темата се определя от факта, че кооперациите са особен вид стопански структури, които в условията на пазарно стопанство и силна конкурентна среда, осъществяват стопанска дейност за задоволяване на икономическите, социалните и културни потребности на своите член-кооператори. Проблемът, свързан с тяхната устойчивост и бъдещото им развитие, е необходимостта, от по-голям брой кооперации да изградят ясна визия за ползите от своето начинание и за възможностите за подпомагане на селскостопанското производство. Основната цел на публикацията е да бъдат изведени тенденциите в развитието на земеделските кооперации и мерките за минимализиране риска от спад в производствeната им дейност. Задачите които сме си поставили, са: анализ на развитието на земеделските кооперации; разкриване ролята на Общата селскостопанска политика /ОСП/ за устойчивото им развитие; идентифициране на възможностите за финансиране; извеждане на тенденциите в развитието и мерките за минимализиране на рисковете в селскостопанската дейност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;36
dc.subjectземеделски кооперацииbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectдиректни плащанияbg_BG
dc.subjectОСПbg_BG
dc.subjectтенденцииbg_BG
dc.subjectмеркиbg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record