Show simple item record

dc.contributor.authorТодорова, Милена
dc.date.accessioned2017-07-26T17:21:58Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:04Z
dc.date.available2017-07-26T17:21:58Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3327
dc.description.abstractАктуалността на темата се определя от възможностите, които предлагат биологичните стопанства. Те се свързват с опазване на околната среда и човешкото здраве, както и с възможността за акумулиране на приходи чрез природощадящи практики. Проблемът, свързан с преминаването към стартиране на производство в биостопанства, е необходимостта, по-голям брой производители да осъзнаят нуждата от такъв тип производство. Основната цел на публикацията е да бъдат изведени хипотетични пътища за развитие на биопроизводството в България. Задачите на изследването са: ретроспективен анализ на Общата селскостопанска политика (ОСП); открояване на възможностите за финансиране на биопроизводствата по ОСП; анализ на развитието на биопроизводството в България и извеждане на възможни сценарии.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;37
dc.subjectбиопроизводствоbg_BG
dc.subjectбиостопанствоbg_BG
dc.subjectОСПbg_BG
dc.subjectБългарияbg_BG
dc.subjectЕвропаbg_BG
dc.titleСТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record