Show simple item record

dc.contributor.authorПетков, Ивайло
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:10Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:15Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:10Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3329
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е да се разгледат особеностите на туристическата дестинация и възможностите да е конкурентоспособна. Дефинирани са понятията конкуренция и конкурентоспособност. Представен е комплексният продукт на туристическа дестинация с неговите характеристики. Изследвани са основните фактори, определящи конкурентоспособността на туристическата дестинацияbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;39
dc.subjectтуристическа дестинацияbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.subjectтуристически продуктbg_BG
dc.subjectфакториbg_BG
dc.titleОСОБЕНОСТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record