Show simple item record

dc.contributor.authorБорисова, Милена
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:21Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:27Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:21Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3331
dc.description.abstractСтатията има за цел да анализира процесите на формиране на цената и влиянието им върху увеличаване на приходите в хотелиерската индустрия. Откроени са предпоставките за прилагането на ценови бариери. Дискутирани са основните видове цени, методите за ценообразуване и тяхното използване за увеличаване на продажбите както на основни, така и на допълнителни туристически услуги. Акцент е поставен върху факторите, оказващи влияние върху потребителите при вземане на решение за резервация. Отделено е място на основните елементи, съставляващи неизменна част от този маркетингов подход. Авторът защитава тезата, че без правилен избор на стратегия за ценообразуване оптимизирането на прихода, което е основна цел на ревеню мениджмънта, не би било ефективно.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;41
dc.subjectценообразуванеbg_BG
dc.subjectхотелиерствоbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectприходиbg_BG
dc.titleМЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ПОЛИТИКАТА НА ПРОДАЖБИ В ХОТЕЛИЕРСТВOТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record