Show simple item record

dc.contributor.authorСтефанова, Надежда
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:33Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:39Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:33Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3333
dc.description.abstractВ настоящата разработка е направен анализ на концептуалните възгледи и основните дефиниции, които разкриват в най-пълна степен същността на мотивите и мотивацията през различните периоди от време. Представени са основните мотивационни модели и теории за мотивация, които посочват необходимите методи за стимулиране и мотивиране на работниците и служителите в трудовия процес. За по-задълбоченото анализиране на мотивацията на персонала се прилагат и практически аспекти в това число фактори, средства и подходи, имащи за цел да оказват влияние върху трудовото поведение на работниците и служителите, за да може да се стигне до крайния резултат, а именно тяхното мотивиране и стимулиране.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;43
dc.subjectмотивацияbg_BG
dc.subjectперсоналbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛНИ ВЪЗГЛЕДИ ОТНОСНО МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record