Show simple item record

dc.contributor.authorРусенов, Георги
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:39Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:45Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:39Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3334
dc.description.abstractЦелта на статията е да бъде представена фирмената устойчивост като базов елемент на мениджмънта. Основната област на изследването е устойчивостта на организационно ниво, която се постига при разкриване на потенциалите в организацията от страна на мениджърите. Задачите, които са залегнали в разработката, са: „Да се дефинира понятието организационна устойчивост”; „Да се определи значението на мениджмънта при постигане на устойчивост в организацията”; „Да бъдат изведени основните елементи на устойчивото управление на организацията”. Теза: Поддържането на устойчивост е основна цел на организацията. Изводи: „Под устойчивост в организацията се разбира способността й, в определен период от време да запази ефективността си в допустими граници.”; „Устойчивият мениджмънт е стратегически актив, защото позволява ефикасно да бъдат постигнати организационните цели.” „Устойчивото управление изисква: приспособяване към обкръжаващата фирмата среда при осъществяване на икономическа дейност; единство между цели и стратегии, обект и субект на управление; промени според новите параметри на бизнес средата.”bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;44
dc.subjectорганизацияbg_BG
dc.subjectмениджмънтbg_BG
dc.subjectустойчивостbg_BG
dc.titleОСНОВНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record