Show simple item record

dc.contributor.authorБабаджанов, Божидар
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:57Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:23:02Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:57Z
dc.date.available2017-07-26T17:23:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3337
dc.description.abstractПредставянето на дадена стратегия е резултат от сбора между потенциала на стратегията и нейното изпълнение. Проблематиката следва посоката на това, до каква степен стратегията е натоварена с градивна перспективност и доколко изпълнението ѝ е точно отражение на същинския замисъл на мениджърите. Изследователското търсене е продиктувано от съвременната динамична икономическа обстановка и постоянните изменения във външната обкръжаваща среда на организацията, които поставят мениджърите в позиция на търсене на нови подходи и управленски техники за адекватно посрещане на предизвикателствата и реалностите, стоящи пред тях.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;47
dc.subjectстратегияbg_BG
dc.subjectпредставяне на стратегиятаbg_BG
dc.subjectстратегическо мисленеbg_BG
dc.titleПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА – КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record