Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Снежина
dc.date.accessioned2017-07-26T17:23:09Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:23:14Z
dc.date.available2017-07-26T17:23:09Z
dc.date.available2017-07-26T17:23:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3339
dc.description.abstractУправлението на човешкия фактор е управление на поведението му. В настоящето изследване се разглежда човешкото поведение и неговата еволюционна същност. Изяснени са основните фактори, които го определят, както и тяхната взаимна връзка. В настоящата разработка на основата на анализ на литературни източници са разгледани някои прояви на поведението на човека, повлияни от ситуацията и еволюционната взаимовръзка между факторите, които ги формират.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;49
dc.subjectповедениеbg_BG
dc.subjectситуацияbg_BG
dc.subjectатрибуцияbg_BG
dc.subjectатрибутивна грешкаbg_BG
dc.subjectчовешки факторbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЯТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record