Show simple item record

dc.contributor.authorСлавов, Станимир
dc.date.accessioned2017-11-16T13:38:27Z
dc.date.accessioned2017-11-16T13:38:33Z
dc.date.available2017-11-16T13:38:27Z
dc.date.available2017-11-16T13:38:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3356
dc.description.abstractУправленският процес е насочен към постигането на цели. Върху неговата реализация оказват влияние множество фактори, едни от които са навиците на управляващи и подчинени. Съзнателно или подсъзнателно те диктуват поведението на хората в личен и професионален план. Когато личностните и трудовите навици оказват положително или отрицателно влияние върху начина на вземане на решения, изпълняването на конкретни задачи, постигането на цели и т.н., това може да доведе до ефективен или неефективен управленски процес. Комбинацията от положителни и отрицателни навици поставя хората в различни ситуации в работна среда, което налага и различна управленска намеса. Мениджърите трябва да търсят възможности за управление както на своите, така и на навиците на подчинените си. Това изисква, на преден план те да покажат своите лидерски умения, както и да познават начина, по който се формират навиците на хората.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries3;3
dc.subjectличностни навициbg_BG
dc.subjectтрудови навициbg_BG
dc.subjectуправленски процесbg_BG
dc.subjectорганизационно поведениеbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА НАВИЦИТЕ ВЪРХУ УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record