Show simple item record

dc.contributor.authorАлексиева, Десислава
dc.date.accessioned2017-11-16T14:21:47Z
dc.date.accessioned2017-11-16T14:21:52Z
dc.date.available2017-11-16T14:21:47Z
dc.date.available2017-11-16T14:21:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3360
dc.description.abstractТемата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален потенциал. Административното поведение е разгледано като събирателен модел от поведение и взаимоотношения на различни йерархични равнища. Социалният потенциал осигурява изпълнението на основните дейности в публичната администрация, развива се в отношенията служители – общество и се атрибутира в конкретни обществени ползи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectадминистрацияbg_BG
dc.subjectдейностbg_BG
dc.subjectповедениеbg_BG
dc.subjectсоциален потенциалbg_BG
dc.titleАДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record