Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.date.accessioned2017-11-16T14:23:57Z
dc.date.accessioned2017-11-16T14:24:03Z
dc.date.available2017-11-16T14:23:57Z
dc.date.available2017-11-16T14:24:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3375
dc.description.abstractС отбелязването на 65-годишнината от създаването на първата българска академична катедра по финансови науки (7–8 април 2017 г.) в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се даде достойна оценка и се откри дебат за съграденото през годините, предизвикателствата пред настоящето и перспективите за развитие в бъдещето. Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа” регистрира подобаващ интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на финансите, както и от представители на финансовата практика. Участие в научния форум взеха 104 души от седем държави и два континента, с 92 доклада по проблемите на корпоративните финанси, инвестициите, публичните финанси, банковото дело и макрофинансовата политика. Катедрата – домакин подготви шест пленарни доклада чрез нейни представители в шестте йерархични нива на академичното развитие: студенти, докторант, асистент, главен асистент, доцент и професор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectфинансова наукаbg_BG
dc.subjectкатедра „Финанси и кредит”bg_BG
dc.titleФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record