Show simple item record

dc.contributor.authorПроданов, Стоян
dc.date.accessioned2018-02-07T15:48:07Z
dc.date.accessioned2018-02-07T15:48:13Z
dc.date.available2018-02-07T15:48:07Z
dc.date.available2018-02-07T15:48:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3390
dc.description.abstractС развитието на автомобилния транспорт се подобри социалната, трудовата, образователната, инвестиционната, културната мобилност с цената на влошена сигурност на трафика, увеличаване на увреденото имущество, здравето и живота на участващите в движението. Автомобилните катастрофи се превърнаха в световен феномен и са водещ фактор за смъртността, съпоставено с битовите и трудови инциденти. Стойността на човешкия живот продължава да е предизвикателство и нерешен проблем пред науката, политиката, стопанските и обществените отношения. Въпреки това, здравеопазването, застраховането, сферите на сигурността и правораздаването ежедневно се сблъскват с необходимостта да преговарят и намират прагматичен резултат на проблема за цената на човешкия живот. Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица вреди, вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство по време на движение или престой. Застрахователят покрива неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт, вредите, причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането, разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования, и лихвите. Съществуващата картина на застрахователния пазар, юридическата регламентация на обезщетенията в страната ни,както и благосъстоянието на българските граждани рефлектират в редица проблеми, съпътстващи тази застраховка.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectавтомобилен транспортbg_BG
dc.subjectсоциална ценаbg_BG
dc.subjectавтомобилно застрахованеbg_BG
dc.subjectзастраховка „Гражданска отговорност”bg_BG
dc.subjectстойност на човешкия животbg_BG
dc.titleОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ОТ ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ – ЕТИЧНИ И ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record