Show simple item record

dc.contributor.authorДенчев, Емил
dc.date.accessioned2018-02-07T16:04:55Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:01Z
dc.date.available2018-02-07T16:04:55Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3405
dc.description.abstractЦелта на настоящото изследване е да се подобри нивото на информационно осигуряване на клъстера чрез разработване на модел за развитие на ERP системата, с който се консолидира информацията на ниво клъстер. Задачите на изследването са: анкетно проучване на клъстерите, членове на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в България, анализ на резултатите от анкетата и дефиниране на изводи за установените проблеми с информационното осигуряване, анализ на алтернативните решения на информационните проблеми, разработване на концептуален модел за развитие на ERP системата, разработване на универсален софтуерен модел и софтуерен модул за извеждане на консолидирана информация. Моделът е апробиран на ERP система MS Dynamics Navision. Предложените решения позволяват консолидиране на информацията на ниво клъстер от хоризонтален или вертикален тип за целите на управлението на клъстера.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectконцептуален моделbg_BG
dc.subjectсофтуерен моделbg_BG
dc.subjectсофтуерен мо- дулbg_BG
dc.subjectERP системаbg_BG
dc.subjectSQL заявкиbg_BG
dc.titleИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА КОНСОЛИДИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В КЛЪСТЕРИ ОТ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record