Show simple item record

dc.contributor.authorУтеубаев, Талгат
dc.contributor.authorПетрова, Мариана
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:20Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:26Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:20Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3409
dc.description.abstractСтатията представя статистически анализ на показателите за иновативен растеж в Република Казахстан. Те са сравнени с показателите на технологично напредналите страни, по-специално с такива индикатори като: дела на предприятията, внедряващи иновации; разходите за научноизследователска и развойна дейност, направени в страната (като процент от БВП); общия брой изследователи на хиляда трудово заети лица; и брой на направените изследвания. В резултат на проведеното научно изследване са определени ключовите фактори, оказващи съществено влияние върху дейността на малките и средните предприятия (МСП), свързана с иновациите. Цел – да се разкрият характерът и съдържанието на човешкия фактор в икономиката във връзка с ролята му за превръщане на обществото в ино¬вационно; да се проучи ролята на човешкия фактор за иновационното развитие на държавата. Методология - изследването включва измерване на промените в икономическото развитие и иновациите в Казахстан, необходими във време на на¬растваща глобална конкуренция. Заключение - днес държавата значително изостава от другите развити страни според индексите, определящи развитието на иновациите. Република Казахстан може да бъде конкурентоспособна чрез преминаване към нов модел на икономически растеж и чрез бързо намаляване на изоставането. Държавата се нуждае от ефективна стратегия за развитие на иновациите, която се състои главно от развитието на човешкия потенциал и заетостта на гражданите. Интеграцията на образованието, науката и индустрията както и развитието на образованието на основата на съвременната наука и технологии са едно от приоритетните направления на икономическото развитие на Казахстан в наши дниbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectчовешки ресурсиbg_BG
dc.subjectтрудов потенциалbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectино¬вационно развитиеbg_BG
dc.subjectРепублика Казахстанbg_BG
dc.titleРАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ИНОВАЦИОННАТА ИКОНОМИКА НА КАЗАХСТАНbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record