Show simple item record

dc.contributor.authorКънев, Методи
dc.date.accessioned2018-02-07T16:06:12Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:06:18Z
dc.date.available2018-02-07T16:06:12Z
dc.date.available2018-02-07T16:06:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3415
dc.description.abstractРезюме: Студията е опит да се осветли значението на човешкия, културния и социалния капитал и на техните метаморфози във взаимната им комплементарност и конверсивност. Ставайки все по-важни фактори на възпроизводството на живота в цялост, те се превръщат и в приоритетни организиращи принципи на функционално-структурния модел на самоорганизация и функцио‐ ниране на обществото и на човешкото развитие.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectчовешкиbg_BG
dc.subjectкултурен и социален капиталbg_BG
dc.subjectметаморфози на капи- талаbg_BG
dc.subjectчовешко развитиеbg_BG
dc.titleМЕТАМОРФОЗИ НА КАПИТАЛА И ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record