Show simple item record

dc.contributor.authorЛамбовска, Мая
dc.date.accessioned2018-02-07T16:06:18Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:06:24Z
dc.date.available2018-02-07T16:06:18Z
dc.date.available2018-02-07T16:06:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3416
dc.description.abstractастоящата студия представя оригинален модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ (Висше транспортно училище) „Тодор Каблешков”, София. Моделът се основава на разнообразни управленски, социални и поведенчески теории. Той комбинира класически и съвременни теоретични постижения с правилниците и обичайните практики на ВТУ „Тодор Каблешков”. Спецификата на модела се свързва преди всичко с предложените показатели за оценяване резултатите на преподавателските екипи в това Висше училище. Студията обхваща два параграфа. Първият параграф изяснява концептуалната база на модела за представянето на преподавателските екипи на ВТУ „Тодор Каблешков”. Дефинирани са основни понятия по контрол на екипи, използвани в студията. Направена е обща характеристика на авторски модел за екипа, разглеждан като основа на предложения в студията модел. Във втория параграф са изяснени спецификата и детерминантите на модела за представянето на преподавателските екипи. Изведени са показателите за формирането, дейността и резултатите на преподавателските екипи на Висшето училище.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectпреподавателски екипbg_BG
dc.subjectвисше училищеbg_BG
dc.subjectоценяване на представянетоbg_BG
dc.subjectпоказателиbg_BG
dc.subjectВТУ „Тодор Каблешков” JEL: I23bg_BG
dc.subjectH83bg_BG
dc.subjectM12bg_BG
dc.subjectM49преbg_BG
dc.titleМОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record