Show simple item record

dc.contributor.authorПопова-Йосифова, Надежда
dc.date.accessioned2018-02-08T10:10:58Z
dc.date.accessioned2018-02-08T10:11:04Z
dc.date.available2018-02-08T10:10:58Z
dc.date.available2018-02-08T10:11:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3430
dc.description.abstractФормирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други заинтересовани лица. Проблематиката придобива все по-голяма актуалност и значимост, тъй като предназначението на Концептуалната рамка за финансова отчетност е освен да подпомага Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) при усъвършенстването на стандартите, да ръководи всички заинтересовани страни при тяхното тълкуване, както и да подпомага съставителите на финансови отчети, когато стандартите позволяват избор на счетоводни политики. В настоящата статия се анализират основните проблемни моменти в съдържанието на Концептуалната рамка за финансова отчетност, като се представя хронологията в развитието на рамката и се дискутират публикации на водещи професионални организации и изследователи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectмеждународни счетоводни стандартиbg_BG
dc.subjectконцептуална рамкаbg_BG
dc.subjectфинансова отчетностbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ – ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record