Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.contributor.authorТодоров, Живко
dc.contributor.authorПетков, Калоян
dc.contributor.authorИлиев, Никола
dc.contributor.authorПетрова, Александра
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:01Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:02Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:01Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3813
dc.description.abstractИнтеграцията на капиталовите пазари на страните‒членки в ЕС поставя редица въпроси пред инвестиционния мениджмънт. В настоящата разработка е изследван процесът на интеграция в ЕС и неговото влияние върху рисково-доходните характеристики на портфейл, съставен от Европейски акции. Резултатите показват, че информационните сигнали от процеса на интеграция могат да бъдат използвани като предиктори на абнормална доходност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectинтеграцияbg_BG
dc.subjectактивно портфейлно управлениеbg_BG
dc.subjectпредикториbg_BG
dc.subjectалфаbg_BG
dc.titleКОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record