Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorКрумов, Крум
dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.contributor.authorТерзиев, Любомир
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:04Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:05Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:04Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3816
dc.description.abstractПородените през последните години проблеми при контрола върху обществените поръчки създадоха предпоставки за непрекъснати промени на законодателството в този специфичен пазарен сегмент. За да се осигури максимална ефективност на разходените публични средства в процеса на реализирането на обществените поръчки, е необходимо да се спазят критериите, заложени в същностните характеристики на вътрешния и външния одит. Тези критерии определят и отразяват особеностите на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включени в действащото законодателство, първо, като принципи за изпълнение на договори и второ, като процедурни правила и изисквания към участниците. Във връзка с това, от съществено значение за целта е да се изследват методическите особености на контрола в различните му видове и форми, както и взаимовръзката му с изградените системи за финансово управление и контрол в публичния сектор. Аргументира се тезата, че чрез външния одит се гарантира законосъобразност и прозрачност на разходваните публичните средства. За реализиране на целта е изследвана правната рамка и взаимовръзката й с методиката на контрола върху обществените поръчки. Осъществяването му дава оценка на разходените публични ресурси чрез обществените поръчки и оказваното влияние върху реализирането на целите, заложени в тях.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectобществени поръчкиbg_BG
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectвътрешен конт- ролbg_BG
dc.subjectвъншен одитbg_BG
dc.titleПРАВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record