Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонова, Росица
dc.contributor.authorМихайлова, Румяна
dc.contributor.authorКрумова, Диана
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:05Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:06Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:05Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3818
dc.description.abstractВ настоящата студия целта е насочена към изследването на новите постановки в счетоводното законодателството, които пораждат предизвикателства, породени от определени противоречия при тяхното тълкуване и евентуални проблеми при прилагането им. Изследователските задачи, които подпомагат реализирането на поставената цел, се свеждат до: открояване на новите моменти, слабостите и недостатъците в Закона за счетоводството; критичен анализ на измененията, направени в системата на Националните счетоводни стандарти; и разкриване на възможности за прилагането на новия СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти. От казаното дотук може да се изведе изследователската теза: на база на направените изследвания в областта на новото счетоводно законодателство да се установят противоречията, слабостите и недостатъците в нормативните актове и да се формулират насоки и виждания за тяхното подобряване при бъдещите им актуализации. В студията са разгледани новите моменти в счетоводното законодателство и противоречията както в Закона за счетоводството, така и между закона и поднормативните актове (НСС) и между Общите разпоредби към НСС и конкретни счетоводни стандарти. Посочени са възможностите за отстраняването им, а така също и насоките, в които да се усъвършенстват. Акцентира се на особеностите на новия СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти и неговото прилагане.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectсчетоводно законодателствоbg_BG
dc.subjectЗакон за счетоводствотоbg_BG
dc.subjectНационални счетоводни стандартиbg_BG
dc.subjectкатегории предприятияbg_BG
dc.subjectсчетоводна базаbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record