Show simple item record

dc.contributor.authorГригорова, Ваня
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:08Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:09Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3821
dc.description.abstractПрез последното десетилетие в маркетинговата наука става актуално изучаването на междуфирмените мрежи в маркетинга. Концепцията за тези фор-мирования се развива, а чрез проявите им в практиката се дефинира тяхната специфика и се търсят възможности за развитието им в икономическите сектори. Като един от стратегическите приоритети на националното стопанство, туризмът създава условия за възникване на маркетингови мрежи, които са обект на нас-тоящото изследване. Основната цел на разработката е да се изведат главните вътрешнофирмени фактори (проблеми и мотивация), които формират потенциала за развитие на туристическите маркетингови мрежи в България. За реализиране на тази цел са изпълнени следните задачи: да се представи концепцията за марке-тинговите мрежи; да се изясни спецификата на тези мрежи в туристическия сектор; да се характеризира маркетинговата дейност в туристическия сектор в практически аспект; да се разкрие състоянието на действащите маркетингови мрежи в бъл-гарския туризъм; да се дефинират ключовите проблемни области на развитите туристически маркетингови мрежи; да се изяснят нагласите (мотивацията) на ту-ристическите организации за участие в маркетингови мрежи. Защитава се тезата, че съществува потенциал за позитивно развитие на маркетинговите мрежи в ту-ристическия сектор в България. Приносните моменти са разкриване проявите на маркетинговите мрежи в туризма, откриване на действащи маркетингови мрежи и потвърждаване, че са налице стимули за изграждане и постъпателно развитие на маркетингови мрежи от туристически фирми.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectмаркетингbg_BG
dc.subjectмаркетингови междуфирмени мрежиbg_BG
dc.subjectту-ристически секторbg_BG
dc.titleПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ МРЕЖИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record