Show simple item record

dc.contributor.authorАндреев, Николай
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:10Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:11Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:10Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3823
dc.description.abstractВ настоящата разработка са разгледани принципното прилагане на инструментите на фискалната и макропруденциалната политика за преодоляване на негативните ефекти в кризисни периоди. Целта е да се изследват приложените инструменти на фискалната и макропруденциалната политика в страните‒членки на Европейския съюз през кризисния, както и в посткризисния период, и да се анализират ефектите от тях. На база на изследване на приложените мерки се наблюдават съществени промени в данъчните политики, като в посткризисния период се наблюдава тенденция на увеличаване на индиректните данъци и намаляване на данъчната тежест върху труда и капитала, с оглед на това да се стимулира търсенето и разширят възможностите за потребление от страна на физическите лица и да се стимулират инвестициите от страна на бизнеса. При макропруденциалната политика се достига до извода, че предприетите мерки са проекция и следствие от реформите, предприети от ЕС, за регулиране на финансовите пазари и осигуряване на финансова стабилност в общността. Подчертано е също така, че идентифицирането на важни институции, които могат да бъдат изложени на системен риск, както и тяхното подпомагане при евентуални кризи е от значителна важност за стабилността на финансовата система.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;11
dc.subjectглобална финансова кризаbg_BG
dc.subjectфискална политикаbg_BG
dc.subjectмакро- пруденциална политикаbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюзbg_BG
dc.titleРОЛЯ НА ФИСКАЛНАТА И МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КРИЗИСНИЯ И ПОСТКРИЗИСНИЯ ПЕРИОДbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record