Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Борислав
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.contributor.authorКузнецов, Юрий
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:06Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:07Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:06Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3827
dc.description.abstractЦелта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено проучване и анализ на спецификите, практиките, нормативните и методологични предпоставки и ограничения на пространственото планиране като условие за постигане на икономически растеж и устойчиво развитие. Обект на изследване е процесът по пространствено планиране и възможностите за обвързване с регионалното развитие в Р България. Предмет на изследване – нормативната методологична рамка и съществуващите модели и практика, в които се подготвят документите за планиране и програмиране на пространственото развитие. Основната изследователска теза е, че плановата дейност в РБългария се осъществява в условията на несъвършена институционална рамка, в т.ч. и нормативна, и методологична, което се отразява негативно върху процесите по интеграция, координация и субординация на пространственото и регионалното развитие. Констатациите, до които е достигнато, могат да послужат като насоки за усъвършенстване на плановия процес на национално равнище.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectпространствено планиранеbg_BG
dc.subjectпринципи и модели за разви- тиеbg_BG
dc.subjectинтеграцияbg_BG
dc.subjectкоординацияbg_BG
dc.titleПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНОВАТА СИСТЕМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record