Show simple item record

dc.contributor.authorМарчева, Анастасия
dc.contributor.authorЧибурене, Ядвига
dc.contributor.authorВачевска, Миглена
dc.contributor.authorНиколова, Таня
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:08Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3829
dc.description.abstractВ началото на 21 век в търсене на иновативни решения, свързани с устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, се обръща особено внимание към уязвимите слоеве на населението с ниски доходи като източник на растеж. Два израза завоюват вниманието на изследователите в търсене на синергия ‒ приобщаващ бизнес (inclusive business) и дъното на пирамидата (bottom of the pyramid). Целта на изследването е да се разкрият възможности за прилагане на добри световни практики в областта на приобщаващия бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване. Реализирането на целта е свързано с изпълнение на основните задачи: изследване равнището и факторите за бедността; представяне на модели и добри практики на приобщаващ бизнес; уточняване на полета на взаимодействие между глобални цели за устойчиво развитие, устойчив растеж и приобщаващ бизнес. Обект на настоящото изследване е приобщаващият бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване. Предмет на изследването са бизнес моделите за прилагане на приобщаващия бизнес. Тезата, която се защитава, е, че: приобщаващият бизнес е иновативен инструмент за преодоляване на бедността и социално включване. Чрез неговото прилагане е възможно постигане на устойчив, иновативен и приобщаващ растеж. Устойчивостта на тематиката за бедността е свързана с факта, че бедността поставя много доминанти в развитието на света. В търсене на решения за нейното преодоляване приобщаващият бизнес се явява като бизнес модел, който има възможности за прилагане.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectбедностbg_BG
dc.subjectбезработицаbg_BG
dc.subjectсоциално изключванеbg_BG
dc.subjectустойчив растежbg_BG
dc.subjectприобщаващ бизнесbg_BG
dc.titleПРИОБЩАВАЩИЯТ БИЗНЕС – ИНСТРУМЕНТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record