Show simple item record

dc.contributor.authorСирашки, Христо
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorДинков, Милен
dc.contributor.authorСлавов, Станимир
dc.contributor.authorПанталеев, Пламен
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:10Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:11Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:10Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3830
dc.description.abstractГлобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище. Цел на студията е да се анализират проблемите в организациите, свързани с качеството, и да се предложат възможности за тяхното отстраняване. Задачите, поставени в разработката, са: описание на основните принципи, свързани с качеството; характеризиране на стандартизацията и ползите от нея; описание на екоефективното управление; анализ на съпротивата при промяна в стандартите за качество; изясняване същността на ивестициите в обучението на човешките ресурси. Изследователската теза е свързана с факта, че проблемите, произтичащи от управлението на качеството, могат да навредят на конкурентоспособността и устойчивото развитие на организациите. Това от своя страна налага преосмисляне на управлението, насочване на дейността към екоефективно управление и адаптиране на персонала към новото положение. В резултат от направеното проучване са дадени препоръки към организациите за справяне със съществуващи проблеми относно качеството.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectкачествоbg_BG
dc.subjectстандартиbg_BG
dc.subjectекоефективно управлениеbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record